Bezpečnostné predpisy na letiskách

 
 
 
 

Bezpečnostné predpisy na letiskách

Na letiskách stále platia prísne pravidlá na prepravu tekutín, aerosólov a gélov v príručnej batožine. Rovnako do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, výbušné a horľavé látky, predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré sú schopné spôsobiť vážne zranenie.

Potraviny a detská strava
Určité typy potravín ako bryndza, tvaroh, rybacia treska a látky podobnej konzistencie, sú na prevoz v príručnej batožine povolené iba predpísaným spôsobom:
• v samostatnej nádobe a v povolenom množstve, t.j. max. 100 ml/g na jedno balenie,
• umiestnené oddelene v priehľadnom a uzatvárateľnom vrecku a deklarované pred detekčnou kontrolou.
Na prepravu detskej stravy počas letu v príručnej batožine sa vzťahujú osobitné pravidlá. Dojčenskú výživu a iné tekutiny je možné prepravovať i nad povolený limit 100 ml za balenie.
Na požiadanie je pasažier povinný dokázať nezávadnosť a bezpečnosť tekutín. Sprevádzajúca osoba alebo rodič je povinný stravu na vyzvanie pracovníkom detekčnej kontroly ochutnať prípadne inak otestovať.


Pasty a gély
Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať látky pastovej a gélovej povahy:
• maximálna veľkosť jednotlivého balenia je 100 ml,
• umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecku
(spolu s tekutinami a aerosólmi) s kapacitou do 1 litra, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené.

Všetky pasty a gély musia byť vybrané z príručnej batožiny a deklarované samostatne pred detekčnou kontrolou umiestením v prepravke spolu s batožinou.
Do skupiny patria:
• zubné pasty,
• gély na vlasy,
• iné látky pastovej a gélovej povahy, resp. podobnej konzistencie.
Pri pastách a géloch nerozhoduje aktuálny obsah balenia ale ten, ktorý je uvedený na predajnom obale.
Plastové obaly spĺňajúce uvedené kritéria môžete zakúpiť aj v našich predajniach alebo internetovom obchode.

Spreje (aerosóly)
Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať aerosóly za predpokladu, že nie sú horľavé (na obale nesmie byť piktogram ohňa) ak:
• maximálna veľkosť jednotlivého balenia je 100 ml,
• umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecku (spolu s tekutinami a gélmi) s kapacitou do 1 litra, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené.

Všetky aerosóly musia byť vybrané z príručnej batožiny a deklarované samostatne pred detekčnou kontrolou umiestením v prepravke spolu s batožinou.
Do skupiny patria:
• spreje na vlasy,
• podpažné spreje a iné
Pri aerosóloch nerozhoduje aktuálny obsah balenia ale ten, ktorý je uvedený na predajnom obale. Objemové pravidlá neplatia pre zapísanú batožinu, ktorú cestujúci odovzdáva na vybavovacom pute, tzv. check-in pulte.
Plastové obaly spĺňajúce uvedené kritéria môžete zakúpiť aj v našich predajniach alebo internetovom obchode.

Ostré predmety
V príručnej batožine sú povolené iba nožíky (bez vývrtky), nožnice a skrutkovače, ak dĺžka ostrej čepele je kratšia ako 6 cm.
Ďalej sú zakázané:
• ceremoniálne (obradné, zberateľské, slávnostné) nože,
• voľné žiletky a britvy (okrem jednorazových holiacich strojčekov so žiletkou v uzavretom puzdre),
• ľadové korčule,
• remeselné nástroje potenciálne použiteľné ako ostré alebo brúsené zbrane, napr. vrtáky všetkých druhov, kladivá, kliešte, skrutkové kľúče, spájkovacie lampy a iné


Lieky
Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať bežne dostupné lieky v balení do 100 ml alebo v pevnom skupenstve:
• bez potreby lekárskeho predpisu,
• umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecku (spolu s inými tekutinami, aerosólmi a gélmi) s kapacitou do 1 litra, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené.

Do skupiny patria: tabletky proti bolesti hlavy, nosné/očné kvapky, sirup proti kašľu a iné.
V prípade potreby inzulínových pier alebo tekutých liekov s obsahom balenia väčším ako 100 ml:
• je nevyhnutné potvrdenie od ošetrujúceho lekára,
• lieky musia byť umiestnené oddelene v priehľadnom a spätne uzatvárateľnom vrecku a deklarované pred detekčnou kontrolou,
• odporúča sa mať potvrdenie od lekára vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku. Lekárske potvrdenie nemusí byť úradne overené.
V príručnej batožine sú lieky povolené iba v množstve potrebnom na pobyt.

Potraviny a detská strava
Bryndza, tvaroh, rybacia treska a látky podobnej konzistencie, sú na prevoz v príručnej batožine povolené iba predpísaným spôsobom:
• v samostatnej nádobe a v povolenom množstve, t.j. max. 100 ml/g na jedno balenie,
• umiestnené oddelene v priehľadnom a uzatvárateľnom vrecku a deklarované pred detekčnou kontrolou.
Na prepravu detskej stravy počas letu v príručnej batožine sa vzťahujú osobitné pravidlá. Dojčenskú výživu a iné tekutiny je možné prepravovať i nad povolený limit 100 ml za balenie.
Na požiadanie je pasažier povinný dokázať nezávadnosť a bezpečnosť tekutín. Sprevádzajúca osoba alebo rodič je povinný stravu na vyzvanie pracovníkom detekčnej kontroly ochutnať prípadne inak otestovať.

Zbrane
Cestujúci nesmie do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla vniesť:
• žiaden typ strelnej zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja,
• repliky a imitácie strelných zbraní,
• muníciu a strelivo,
• hračkárske zbrane všetkých druhov, luky, praky, zbrane vystreľujúce ostré predmety, zapaľovače javiace sa ako zbraň a iné.

Športové potreby
Do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla je zakázané vniesť:
• tupé predmety schopné spôsobiť zranenie
Do skupiny patria:
• bejzbalové pálky,
• golfové palice,
• hokejky,
• biliardové tága,
• rybárske prúty,
• skateboardy,
akékoľvek príslušenstvo k stanom (napr. stanové kolíky, skladacie stanové tyče a pod.) a iné.

Výbušné a zápalné látky
Do priestorov letiska a na palubu lietadla je zakázané vniesť:
• ohňostroje,
• svetlice vo všetkých podobách,
• pyrotechniku vrátane zábavnej a hračkárskej pyrotechniky,
• horľavé tekutiny ako napr. benzín, naftu, kvapalný zapaľovač, alkohol ( nad 70%), etanol, detonátory a rozbušky, plyny a plynové nádoby, napr. bután, propán, acetylén, kyslík.

Upozornenie:
Zapalovače akéhokoľvek druhu sa nemôžu prepravovať v príručnej ani zapísanej batožine. Vzhľadom na charakter daného predmetu (tlaková nádoba s nebezpečnou horľavou látkou), je možné v leteckej doprave zapalovač prevážať výlučne na "tele majiteľa", t. j. umiestením vo vreckách oblečenia. Zapalovač je nutné deklarovať pred detekčnou kontrolou umiestnením do prepravy.

Zoznam zakázaných predmetov je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie z ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letu.
Úplné znenie nariadenia komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010.

Ak máte nejaké pochybnosti, požiadajte svojho leteckého dopravcu alebo cestovnú kanceláriu ešte pred cestovaním.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia